Bolagsstyrning

Styrelse & Koncernledning

Valberedning

Valberedningens uppgift är att till bolagsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och förslag avseende styrelsearvode, revisorsarvode samt ändringar i instruktionerna för valberedningen.

01

Incitamentsprogram

Läs mer

02

GDPR

Läs mer

03

Största Aktieägare

Läs mer

04

Styrelsen

Läs mer

05

Bolagsordning

Läs mer

06

Koncernledning

Läs mer

Redeye Certified Advisers

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Mäster Samuelsgatan 42


111 57 Stockholm


08 - 121 576 90