Hållbarhet

Generella Principer

På Speqta eftersträvar vi att driva vår verksamhet så hållbart som möjligt. Inte bara genom liten miljöpåverkan, utan även ha ett positivt avtryck som speglar vår moraliska kompass, våra värderingar samt visar hänsyn och respekt för alla inblandade parter. Det är ett arbete som aldrig tar slut och därför höjer vi hela tiden ribban för vårt arbete och vill vara en förebild för andra organisationer.

Speqta har som mål att leverera långsiktigt värde för våra aktieägare genom hållbara affärsmodeller. En utmaning är att fortsätta ha stark tillväxt medan vi bibehåller ansvarsfull och hållbar verksamhet. Vi fokuserar på segment med långsiktig potential och intäktsmodellerna är grundade i prestationsbaserad marknadsföring för verksamheter online. En typ av affär som växer kraftigt.

Som ett företag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market arbetar Speqta med att bibehålla en rättvisande aktiekurs genom förutsägbarhet baserad på tydlig och relevant finansiell information. Rutiner och innehåll för finansiell rapportering förbättras löpande och med utgångspunkt i återkoppling från kapitalmarknaden. Företaget identifierar löpande nya forum där vi kan träffa potentiella investerare.

Huvudansvarig för Speqtas hållsbarhetsarbete är styrelsen. Operativt ansvarig är VD Fredrik Lindros.

Hållbarhetsområden

Speqtas mål innefattar att vara förebilder. Vi har identifierat sex områden som vi vill belysa extra i vårt hållbarhetsarbete. Vi förhåller oss till de fem områden som Årsredovisningslagen (ÅRL) kräver samt ett sjätte område som vi anser är relevant för Speqta. Våra områden är: 1. Miljö, 2. Sociala förhållanden, 3. Personal, 4. Mänskliga rättigheter, 5. Antikorruption och 6. Aktiv positiv utveckling i samhället. Framåt beskrivs hur vi arbetar strukturerat och ser vårt ansvar och vår möjlighet att påverka vårt avtryck inom dessa områden.

01.

Miljö

Som online-verksamhet har Speqta relativt begränsad miljöpåverkan. Oavsett detta arbetar vi beslutsamt med att hitta nya möjligheter att minska den negativa påverkan vi trots allt har genom vår infrastruktur och dagliga verksamhet. Vårt största avtryck kommer från servrar, energianvändning och affärsresor.

Som online-verksamhet har Speqta relativt begränsad miljöpåverkan. Oavsett detta arbetar vi beslutsamt med att hitta nya möjligheter att minska den negativa påverkan vi trots allt har genom vår infrastruktur och dagliga verksamhet. Vårt största avtryck kommer från servrar, energianvändning och affärsresor.

Servrar: De serverhallar där Speqta har egna servrar är klimatstämplade och har ISO 14001 certifiering, samt använder miljömärkt el. För de lösningar som migreras över till molnlösningar använder vi globala aktörer med tydlig miljöprofil.

Resor: Under pandemin har vi naturligt ökat vår andel videosamtal och virtuella möten istället för att resa. Även kund- och partnermöten sköts i allt större utsträckning över video. Denna miljöinsats gör oss även till ett mer effektivt bolag. Över 90 % av vår personal använder kommunala transportmedel, gång eller cykel för att ta sig till kontoret eller fysiska möten när det behövs.

Övrig miljöpåverkan: Vi gick under 2020 över till uteslutande digitala fakturor hos våra leverantörer, digitala arkiv och även till digitala signeringar vilket tar bort behovet av fysiska utskrifter och minskar därmed vårt miljöavtryck. Förutom det, underlättar detta i även hanteringen av det juridiska och finansiella arbetet, vilket gör oss till en snabbare organisation. Målet är också att välja miljöcertifierade och krav-produkter till kontoret när det gäller mat och kontorsmaterial i de fall det är möjligt.

02.

Sociala förhållanden

I de flesta av våra produkter och tjänster hjälper vi konsumenter hitta bättre alternativ och göra bättre affärer. Det innebär att vi hjälper konsumenter att spara pengar. Nedan nämnde två affärsområden var aktuella under året 2021.

Content & Comparison: I detta affärsområde har vi jämförelsetjänster som guidar konsumenter till att fatta bättre beslut. I dagens informationssamhälle ökar hela tiden mängden information vilket leder till en svårpenetrerad onlinevärld för många. Därför är vi övertygande om att jämföra olika aktörer mot varandra är ett sätt att förbättra den situation som konsumenten befinner sig i. I våra lånjämförelsetjänster jämför vi upp till 25 olika långivare för att konsumenten ska få bästa möjliga ränta och villkor. Vi ser att lånjämförelser har en plats i ett hållbart utbud av tjänster, inte för att driva nya lånevolymer, utan för att stötta privatekonomin för de som behöver det. För oss är det då viktigt att man då fattar så bra beslut som möjligt, vilket man exempelvis gör om konsumenten lyckas samla lånen och få bättre villkor.

AdTech: Här hjälper vi e-handlare att få trafik till sin butik genom ny teknik, vilket stärker e-handlares affärsverksamhet. E-handeln som fenomen har utmaningar med returer men utifrån sociala förhållanden är det överlag positivt. E-handel som industri öppnar upp för ny företagsamhet över hela Sverige och Europa och spelar även en viktig roll i att möjliggöra distribution av utbud över gränserna.

03.

Personal

Speqta erbjuder karriärmöjligheter i en modern, flexibel, stimulerande och hälsosam miljö. För ett snabbväxande kunskapsbolag som Speqta är att bibehålla, utveckla och rekrytera spetskompetenser tillräckligt framgångsrikt en ständig utmaning. Personalarbetet är inte utmanande bara när det gäller rekrytering utan också att upprätta och vidhålla stark struktur och tydliga meningsfulla rutiner för en välfungerande organisation. Vi lägger stor vikt vid det här området och har sen 2019 tillsatt rollen Chief People Officer med målet är att fortsätta vidareutveckla och etablera HR-funktionen. Under 2021 har rollen ersatts av en nyrekryterad Head of People.

Speqta erbjuder en hälsosam miljö, med sund balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till innovation och är stolta över att ha medarbetare från olika länder som dagligen arbetar tillsammans för att ta Speqta till nästa nivå. Vi utvecklar vår organisation med mångfald och unika kompetenser där professionella kvalitéer inte kompromissas mot andra faktorer som kulturell bakgrund, kön eller funktionsvariationer. Då personalens välmående på Speqta är högt prioriterat, tillhandahåller vi samtalsstöd som förmån för samtliga anställda. Samtalsstödet inkluderar rådgivning av bland annat psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach för såväl privata som arbetsrelaterade frågor.

Vid början av 2021 var fördelningen mellan kvinnor och män följande: I bolaget i stort är 70 % män och 30 % kvinnor. I företagsledningen och styrelsen var även den fördelningen 70% män och 30% kvinnor vid slutet av första kvartalet 2022. Vi har en ambition att över tid utjämna balanserna samtidigt som vi anser att det är viktigt med rätt person på rätt plats oavsett kön. Speqta har även en nolltolerans rörande diskriminering och sexuella trakasserier.

Vi har en seriös ambition att vidareutveckla våra ledare och att stötta våra anställda i att växa och ta nytt ansvar och axla nya roller inom företaget. Ett ytterligare område vi fokuserar på är att klargöra roller, ansvarsområden och mål. Vi arbetar också med att etablera en kultur där vi utmanar hur vi jobbar idag och kreativitet och innovation uppmuntras samtidigt som vi stärker våra arbetsprocesser.

04.

Mänskliga rättigheter

Vi bedriver ingen produktion i fabriker. Det finns dock risker att vi driver trafik till e-handlare som bedriver produktion eller köper från leverantörer som har produktion under tveksamma förhållanden.

Att bibehålla vår integritet handlar om att säkerställa hög standard av system- och datasäkerhet. Speqta utför regelbundet kontroller, analyser, tester och implementerar verktyg för att löpande stärka säkerheten.

Datasäkerheten överses av vår Data Protection Officer. Det arbetet innefattar bland annat att genomlysa våra rutiner, kontrakt och andra samarbeten där vi delar data med andra partners, leverantörer och interna processer som skyddar tillgängligheten av personlig data. Speqta var säkrade i enlighet med GDPR när det trädde i kraft under maj 2018 och agerar i enlighet med ändringar och uppdateringar som görs inom området för att fortsätta följa direktivet.

05.

Antikorruption

Speqta tolererar inte korruption eller mutor under några omständigheter och har en policy som reglerar detta. Det har inte varit några rapporterade fall av korruption eller mutor inom Speqta.

06.

Aktiv positiv utveckling i samhället

Speqtas sjätte område handlar om att vi väljer att aktivt driva ett eller flera av FN’s globala mål (Agenda 2030). Under 2021 fokuserade Speqta på område Hälsa och välbefinnande. Vi kommer fortsätta att ha ambitionen att använda vår kompetens för att hjälpa till i samhället. Vi kan exempelvis inom AdTech använda vår AI till att bidra till att välgörenhetsorganisationer kan sälja mer bidragsgivande produkter på Google Shopping. Ofta har dessa organisationer inte så stor budget eller marknadsföringsavdelning, vilket vår tjänst Bidbrain kan hjälpa dem med.