Vår strategi

Problemet

Onlineannonsörer upplever ökande klickpriser på flera annonsplattformar, och samtidigt ett behov av att använda den senaste tekniken med den data de har, för att generera högre kvalitet på leads, bättre insikter och mer onlineförsäljning.

Lösningen

Erbjuda den senaste tekniken, AI och insikter som en tjänst. Vilket ger det bästa möjliga resultatet och överbrygger olika annonsplattformar.

Marknaden

Sökannonsmarknaden globalt är värderad till ungefär 280 miljarder USD, där Google och Bing står för en majoritet av marknadsandelen. Att förbättra resultatet inom betald sökannonsering är ett växande segment.

Tillväxten

Skala tjänsten BrightBid (inkl Bidbrain) till nya onlineannonsörer på växande sökannonseringsmarknader.

Teamet

Det är människorna bakom som bygger rätt tjänst och resultat. Vi tror att resultat och prestation kommer genom tydliga mål och samarbete.