Insynshandel

Insynshandel

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Registret uppdateras löpande vartefter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Länk till insynsregistret hos Finansinspektionen.