Pressmeddelanden

325 pressmeddelanden

04 Jul 2024

Speqta blir BrightBid med ticker BRIGHT

Speqta AB (publ) byter namn till BrightBid Group AB (publ) och ticker till BRIGHT. Förändringen gäller från och med den 4 juli 2024. På årsstämman den 17 maj 2024 fattades det beslut om att ändra bolagsnamn från Speqta AB (publ) till BrightBid Group AB (publ). Detta beslut togs mot bakgrunden av att

04 Jul 2024

Speqta AB: Speqta byter nyhetsdistributör till MFN

Speqta AB (publ) byter den 04 juli 2024 nyhetsdistributör och pressrum till tjänsten MFN.I samband med namnbytet till BrightBid Group AB kommer Speqta den 04 juli 2024 att byta nyhetsdistributör och pressrum till tjänsten MFN. För att fortsättningsvis kunna ta del av utskick, vänligen prenumerera vi

Speqta
19 Jun 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i BrightBid Group AB (publ)

Aktieägarna i BrightBid Group AB (publ), org.nr 556710–8757 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 juli 2024 klockan 10.00 hos Setterwalls Advokatbyrå på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.45. Anmälan Aktieägare som önskar delta v

Q1 2024
31 May 2024

Delårsrapport 1, 2024: Nytt rekord i ARR, påfylld kassa och väg mot lönsamhet

Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2024 är offentliggjord och finns tillgänglig på: https://speqta.com/investors/financial-reports Första kvartalets resultat i korthet ARR växte med 46%, jämfört med föregående år, till 65 792 tkr (44 967).  Nettoomsättningen under för

Speqta
17 May 2024

Kommuniké från årsstämma i Speqta AB (publ) den 17 maj 2024

Vid årsstämma i Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757 (”Bolaget”) den 17 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.speqta.co

Speqta 2023
25 Apr 2024

Årsredovisning för verksamhetsåret 2023

Speqta ABs (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2023 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på: https://speqta.com/investors/financial-reports Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 25 april 2024 klockan 13.00 CEST. För mer information

Speqta
17 Apr 2024

Kallelse till årsstämma i Speqta AB (publ)

Aktieägarna i Speqta AB (publ), org.nr 556710–8757 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2024 klockan 15.00 hos Setterwalls Advokatbyrå på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.45. Anmälan Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: ● 

Speqta
10 Apr 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Speqta AB (publ) den 10 april 2024

Vid extra bolagsstämma i Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757 (”Bolaget”) den 10 april 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets he

Speqta
11 Mar 2024

Kallelse till extra bolagsstämma i Speqta AB (publ)

Aktieägarna i Speqta AB (publ), org.nr 556710–8757 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 april 2024 klockan 10.00 hos Setterwalls Advokatbyrå på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.45. Anmälan Aktieägare som önskar delta vid stämm

Speqta
11 Mar 2024

Speqta har genomfört en riktad nyemission om cirka 55 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄR

Speqta
11 Mar 2024

Speqta offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 50 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA P

Q4 2023
29 Feb 2024

Bokslutskommuniké 2023: 62% årlig tillväxt och fokus på lönsamhet

Speqta AB (publ) bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2023 är offentliggjord och finns tillgänglig på: https://speqta.com/investors/financial-reports Fjärde kvartalets resultat i korthet ARR växte med 62 %, jämfört med föregående år, till 61 670 tkr (38 177). Per sista januari 20