Aktien

BrightBid Group-aktien noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 4 juli 2014. Aktiens tickersymbol är BRIGHT och ISIN-koden är SE0017937279.

Nasdaq First North Premier Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad då den regleras av Nasdaq First North Growth Market Premier regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

BrightBid Groups Certified Advisor på Nasdaq First North Premier Growth Market här