Kalender

31 event

Bokslutskommuniké 2024

19 Feb 2025

Delårsrapport januari-september

13 Nov 2024

Delårsrapport januari-juni

24 Aug 2024

Delårsrapport januari-mars

31 May 2024

Årsstämma 2024

17 May 2024

Årsredovisning 2023

25 Apr 2024

Extra bolagsstämma April 2024

10 Apr 2024

Läs mer

Bokslutskommuniké 2023

29 Feb 2024

Extra bolagsstämma november 2023

24 Nov 2023

Läs mer

Delårsrapport januari – september

09 Nov 2023

Delårsrapport januari – juni

24 Aug 2023

Extra bolagsstämma juli 2023

23 Jul 2023

Läs mer