Du äger din egen data och det är viktigt för oss

GDPR trädde i kraft 25e Maj 2018 och medförde en perspektivförändring i riktning av att enskilda individer äger de personuppgifter som lagras om dem. Det är en hållning som vi på BrightBid Group ställer oss bakom och välkomnar. Vi tar integritet på allvar och har följt direktivet sedan dess införande. Det innebär bland annat att vi har sett över våra interna processer för hanteringen av personuppgifter, utsett en person som är internt ansvarig för de här frågorna (DPO) och tar aktiva ställningstaganden över vilken information som vi verkligen behöver lagra för att på bästa sätt kunna tillhandahålla vår tjänster med enskilda personers privatliv och integritet i åtanke.

GDPR och PUL är snarlika i sin utformning men det finns vissa tillägg i GDPR, bland annat stärkta regler omkring samtycke för lagring av uppgifter och möjligheter för enskilda att avregistrera sig från utskick. Möjligheten att få sina uppgifter raderade är också en del av GDPR. Vi har anpassat våra interna system och arbetsprocesser för att på ett tillfredställande och enkelt sätt kunna tillgodose de kraven.

Har du några frågor rörande vårt GDPR-arbete är du välkommen att höra av dig till: dataskyddsombud@speqta.com