Årsredovisning för verksamhetsåret 2022

20 Apr 2023

Speqta ABs (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2022 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på: https://speqta.com/investors/financial-reports

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 20 april 2023 klockan 13.00 CEST.