Årsredovisning för verksamhetsåret 2023

25 Apr 2024Speqta ABs (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2023 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på: https://speqta.com/investors/financial-reports

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 25 april 2024 klockan 13.00 CEST.

För mer information
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
Mobil: +46 70 815 72 00
Epost: johan@dewell.se
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som ger onlineannonsörer möjlighet att optimera sin marknadsföring med hjälp av data och AI. Bolagets SaaS-tjänst BrightBid (inkl Bidbrain) är ett verktyg för att ge kunderna bästa möjliga resultat och överbrygga olika annonsplattformar. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.