Speqta blir BrightBid med ticker BRIGHT

04 Jul 2024

Speqta AB (publ) byter namn till BrightBid Group AB (publ) och ticker till BRIGHT. Förändringen gäller från och med den 4 juli 2024.

På årsstämman den 17 maj 2024 fattades det beslut om att ändra bolagsnamn från Speqta AB (publ) till BrightBid Group AB (publ). Detta beslut togs mot bakgrunden av att Speqta var ett samlingsnamn för olika typer av verksamheter som bedrevs av Speqta AB (publ). Efter förvärvet av BrightBid AB och renodlingen har bolaget endast en typ av verksamhet som går under namnet BrightBid.

Bolaget har även valt att byta ticker symbol från “SPEQT” till “BRIGHT” från och med den 4 juli 2024.

I samband med namnbytet har en ny hemsida lanserats där bolagsinformation och pressmeddelanden kommer att presenteras framöver, den nya hemsidan är https://ir.brightbid.com/

Framtida pressmeddelanden från BrightBid Group AB kommer endast att kommuniceras på svenska.

Som tidigare meddelat kommer alla framtida utskick att ske från MFN. För att prenumera på kommande utskick, besök pressrummet https://mfn.se/all/a/brightbid.